2 września, 2017

Terapia

Integracja sensoryczna

Jest często nazywana nauką przez zabawę. Zajęcia pozornie przyjmują formę wesołej zabawy, jednocześnie pozostając dla dziecka źródłem różnorodnych bodźców dopasowanych do jego indywidualnych potrzeb. Ćwiczenia są prowadzone przez specjalistę, w sali wyposażonej w profesjonalny, wysokiej jakości sprzęt do terapii integracji sensorycznej. Zajęcia oparte są na odpowiednio dobranych stymulacjach zmysłów dziecka, pracy nad wygaszeniem przetrwałych odruchów niemowlęcych, normalizacji napięcia mięśniowego oraz koordynacji. Przez to możemy uzyskać poprawę funkcjonowania dziecka w różnych sferach takich jak: rozwój mowy, sprawność fizyczna -koordynacja, funkcjonowanie zmysłów, naśladownictwo oraz kontakty z rówieśnikami. Terapia ma na celu nie tylko dostarczanie dziecku wrażeń, poprawiających działanie jego systemu nerwowego, ale także budowanie w dziecku poczucia sprawstwa i podnoszenie jego poczucia własnej wartości. Posiadamy certyfikowany sprzęt.

 

 

Terapia zaburzeń jedzenia

Rodzicu czy Twoje dziecko jest niejadkiem? Ma bardzo ograniczoną dietę? Twoje dziecko nie chce jeść owoców, warzyw? Każdy posiłek jest walką o spróbowanie nowego dania? Rodzicu jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś tak, zapraszamy na konsultacje dotyczące wybiórczości pokarmowej oraz ograniczonej diety u dzieci.

 

 

Trening Umiejętności Społecznych


Trening umiejętności społecznych (TUS) to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Grupy wiekowe w jakich prowadzimy zajęcia to: 4-6, 7-9, 10-12 i 13-15 lat.

Celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • sposoby radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 

Terapia ręki


To przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. To również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci:

niechętnie podejmujących czynności manualne (np. malowanie, lepienie z plasteliny) oraz mających problem z koordynacją obu rąk w trakcie wykonywania tych czynności, a także z koordynacją wzrokowo-ruchową
mających znacznie obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej (obręczy barkowej, stawu łokciowego w obrębie nadgarstka i stawów palców)
mających problem w zakresie samoobsługi
z nadwrażliwością dotykową oraz niedowrażliwych dotykowo
niewidomych i słabowidzących (dłonie dla tych dzieci są zmysłem kompensującym uszkodzony analizator wzrokowy)

 

 

Logopedia

Jest to szereg oddziaływań mających na celu czuwanie i stymulację właściwego rozwoju mowy dziecka. Jest rodzajem wczesnej interwencji – ma zapobiegać wystąpieniu zaburzeń, także tych mających odbicie w czytaniu i pisaniu, a co za tym idzie także ogólnym trudnościom w nauce. Pozwala na wczesne zdiagnozowanie nieprawidłowości
w budowie i funkcjach aparatu mowy.Terapia dyslalii nieprawidłowej realizacji dźwięków mowy:

 • sygmatyzmu – nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych ( s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ż, ć, dź)
 • rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski “r”
 • kappacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski “k”
 • gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski” g
 • ambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski “l”
 • betacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski “b”
 • mowy bezdźwięcznej – wymawianie głosek dźwięcznych bezdźwięcznie

 

 

Psycholog dziecięcy

W ramach zajęć zajmujemy się:

 

 • zaburzenia zachowania (antyspołeczne i agresywne);
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmianę miejsca zamieszkania, chorobę, pierwsze (czasami trudne) przeżycia miłości i zawodu;
 • moczenie nocne;
 • zaburzenia nerwicowe;
 • obniżony nastrój i negatywizm;
 • trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją);
 • zachowania agresywne i niekontrolowane;
 • trudności w nauce;
 • zaburzenia emocjonalne;
 • trudności w relacjach rówieśniczych;
 • specyficzne trudności szkolne: dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię.

 

Fizjoterapia

Rehabilitacja niemowląt, dzieci i młodzieży

 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego
 • z asymetriami ułożeniowymi np. kręcz szyi
 • z chorobami neurologicznymi np. mózgowe porażeniem dziecięce
 • z opóźnieniem psychoruchowym
 • z wadami wrodzonymi (przepuklina oponowo rdzeniowa, artrogrypoza itp.)
 • z wadami genetycznymi (np. Zespól Downa)
 • dzieci urodzonych przedwcześnie
 • instruktarz dotyczy prawidłowej pielęgnacji /handling/ oraz prostych ćwiczeń i zabaw dla rodziców
 • masaż niemowląt
 • kinesiotaping (plastrowanie terapeutyczne) wspomagające terapii
 • terapia wad postawy
 • wad stóp