15 kwietnia, 2022

Johansen IAS

Zalecana jest przy problemach osób:

  • z opóźnionym rozwojem mowy
  • z dysleksją
  • z ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi
  • z autyzmem
  • z porażeniem mózgowym
  • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki
  • z zaburzeniami uwagi słuchowej
  • z zaburzeniami percepcji słuchowej

Diagnoza obejmuje wykonanie testów dychotycznych Johansena. Testy na lateralizację. Audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie jedno i obuuszne.