13 kwietnia, 2022

Terapia zaburzeń karmienia

 Wielu rodziców ma pytania odnośnie tego, jak na co dzień może wspomóc swoje
dziecko, które ma trudności w zakresie jedzenia. Przede wszystkim najważniejsze jest
zdiagnozowanie dziecka przez specjalistę, który określi, czy niechęć do jedzenia jest
zjawiskiem rozwojowym, czy jest to już zaburzenie, które wymaga interwencji
terapeutycznej. Na początek specjalista powinien zdiagnozować podłoże danych trudności,
czy wynikają one z zaburzeń integracji sensorycznej (SI), przyczyn psychologicznych (np.
urazy), zaburzeń motorycznych w sferze oralnej (w tym planowania motorycznego),
medycznych, czy może są to przyczyny środowiskowe. W zależności od postawionej
diagnozy, wprowadza się terapię, która ma na celu etapowo i sukcesywnie zmniejszyć lub
całkowicie wyeliminować obserwowane trudności i oswoić dziecko z tematyką jedzenia.
Niezależnie od prowadzonej terapii niezwykle ważna jest również praca rodzica z dzieckiem
w domu, która nie musi być obowiązkiem, a ciekawą i przyjemną zabawą dla całej rodziny