15 kwietnia, 2022

Terapia psychologiczna dzieci

Opieką psychologiczną obejmujemy dzieci:

Z problemami rozwojowymi, pomagamy  dzieciom:

 •  z  spektrum autyzmu
 •  z afazją
 •  z zespołem Downa
 • zespołami genetycznymi 
 • czy z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

Pracujemy w zespole – terapia psychologiczna odbywa się we współpracy z logopedą, terapeutą SI, pedagogiem specjalnym oraz fizjoterapeutą, terapeuta karmienia. 

Dzieci z problemami emocjonalno-społecznymi. Rodzice często obserwują u swojego dziecka problem:

 • z prawidłowym wyładowaniem złości
 • nadmierną nieśmiałością

Wśród problemów emocjonalno-społecznych często trafiają do nas dzieci w:

 • problemami w zakresie adaptacji
 • długotrwałego onanizmu
 • zaburzeń wypróżniania

Nastolatkom w okresie dojrzewania pomagamy  w aspektach:

 • obniżonej samooceny
 • braku pewności siebie
 • poczucia odrzucenia oraz osamotnienia.

Dzieci z zaburzeniami lękowymi, w postaci między innymi:

 • mutyzmu wybiórczego
 • zaburzeniami występującymi pod postacią somatyczną
 • fobiami
 • lękiem separacyjnym
 • lękami uogólnionymi

W zakresie pomocy psychologicznej oferujemy również konsultacje skierowane do rodziców.  Rozumiejąc że problemy dzieci mogą wpłynąć na kondycję i funkcjonowanie całej rodziny.  Znamy rozterki związane z oceną rozwoju swojego dziecka i problemy wynikające z lęku separacyjnego, nieobce nam trudności związane z adaptacją do żłobka czy buntem dwulatka. Dlatego oferujemy możliwość konsultacji, które mają pomóc najbliższym dziecka poczuć się bardziej kompetentnymi, silniejszymi i świadomymi.