15 kwietnia, 2022

Neuroflow

Poznajmy metodę NEUROFLOW
Czyli czym jest  Aktywny Trening Słuchowy?

Jest to pierwszy polski interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci w grupie ryzyka od 4 roku życia.

Program jest dostosowany do: wieku dziecka,

 • wieku dziecka
 • etapu rozwojowego
 • potrzeb
 • tempa uczenia się
 • typu i stopnia zaburzenia

Ma za zadanie usprawnić komunikację i uczenie się. Dzięki treningowi dziecko lepiej: 

 • różnicuje dźwięki, zwłaszcza w hałasie lub gwarze
 • uczy się czytać i pisać
 • przyswaja język obcy
 • rozumie polecenia ustne
 • dzieli uwagę na przykład pomiędzy
 • słuchaniem a robieniem notatek

A to przekłada się na wzrost poziomu funkcjonowania w relacjach społecznych, efektywniejszą naukę, pewność siebie i zmniejszenie stresu.

Jak kwalifikujemy zaburzenia słuchu?

Trzy najczęściej występujące zaburzenia słuchu:
Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym. Charakteryzują się trudnościami w różnicowaniu
dźwięków mowy. Przejawia się to trudnościami w czytaniu i pisaniu, wadami wymowy, ubogim słownikiem oraz niższym poziomem inteligencji
werbalnej w porównaniu do niewerbalnej w testach.

Zaburzenia uwagi słuchowej
U dziecka może źle funkcjonować
krótkotrwała pamięć słuchowa oraz pojawiają się trudności w rozumieniu mowy w niesprzyjających warunkach akustycznych.

Zaburzenia integracji

W tym przypadku gorzej wypada współpraca prawej i lewej półkuli mózgowej, to znaczy
kiedy należy zrozumieć coś ze słuchu,
jednocześnie słuchać i pisać, wykonać zadania rysunkowe oraz wykorzystywać i stosować prozodyczne cechy mowy jak np. sylaby i akcentowanie

Jak wygląda Aktywny Trening Słuchowy?
Po pierwsze diagnoza – tu swoją rolę pełnią certyfikowani Providerzy metody Neuroflow® wykwalifikowani do przeprowadzenia testów. Po drugie terapia – specjalny program przygotowany z indywidualnym podejściem do dziecka.
Po trzecie – ćwiczenia rozumienia mowy w obecności różnych bodźców, np. śpiewu ptaków,
szumu morza, rozmów lub dźwięku elektrycznych urządzeń.
Oraz: słuchanie czytania wierszy, bajek, opowieści i rozmawianie na ich temat, tzw. zadania rozumienia
ze słuchu. Po czwarte współpraca – nie tylko dziecka z terapeutą, ale również czynny udział rodziców.

Jest to pierwszy polski interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci w grupie ryzyka od 4 roku życia.