12 kwietnia, 2022

Cennik

RODZAJ ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się indywidualnie, po wcześniejszej diagnozie. Ćwiczenia są prowadzone przez certyfikowanego specjalistę, w sali wyposażonej w profesjonalny, wysokiej jakości sprzęt do terapii.

120zl

Diagnoza integracji sensorycznej  ma na celu określenie przebiegu procesów integracji sensorycznej w odniesieniu do funkcjonowania zmysłów.  Składa się z trzech spotkań. Ma formę pisemną.

550zl

Indywidualna konsultacje ze specjalistą: psychologiem, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta karmienia.  Spotkanie z psychologiem dziecięcym jest pomocą skierowaną nie tylko do dzieci, ale również ich rodziców. Często to właśnie rodzic jest pierwszą osobą, która zauważa niepokojące zmiany u swojego dziecka.

200zl

To dopasowane i skuteczne metody pracy z dziećmi mającymi trudności w różnych aspektach emocjonalno-społecznych. 

Prowadzimy terapię dzieci:

 • ze spektrum autyzmu
 • afazją
 • mutyzmem
 • fobiami
 • lękami
 • tikami
 • z problemami z kontrolą złości
 • problemami z wypróżnianiem

120zl

Terapia ręki ma na celu usprawnienie motoryki małej, poprawę celowości, czynności manualnych.  Indywidualnie dobrane, skoordynowane działania i ćwiczenia, usprawniają mechanizmy odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Efektem terapii jest m.in poprawa jakości pisma. 

120zl

Trening umiejętności społecznych (TUS) to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Grupy wiekowe w jakich prowadzimy zajęcia to: 4-6, 7-9, 10-12 i 13-15 lat.

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • rozwijanie umiejętność współpracy w grupie
 • wdrażanie sposobów radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

60 min - 80zł

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przejawiających problemy z ograniczoną, wybiórczą dietą, mające trudności z żuciem, gryzieniem, połykaniem jedzenia oraz z dziećmi reagującymi lękowo na jedzenie, a także z dziećmi z nadwrażliwościami sensorycznymi w sferze orofacjalnej. Przed podjęciem zajęć konieczna jest konsultacja z terapeuta zaburzeń jedzenia.

120zl

Terapia logopedyczna zależy przede wszystkim od diagnozy i dziecka, jego wieku, możliwości. Obejmuje wszelkie działanie profilaktyczne, diagnostyczne oraz terapeutyczne.

Terapia logopedyczna osób z:

 • wadami wymowy, dyslalii
 • wadą słuchu
 • afazją
 • mutyzmem
 • autyzmem

120zl

Zajęcia te dopasowane są do indywidualnego problemu dziecka i jego potrzeb. Indywidualna praca z dziećmi z zaburzeniami psychoruchowymi, neurologicznymi oraz ortopedycznym.

120zl

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

 1. Szczegółowy wywiad 

 2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa.

 3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:

  • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe

  • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych

  • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

 1. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje

 

 1. Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:

  • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)

  • cenie każdego z  etapów ( nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)

  • roli jaką pełni rodzic w procesie terapii

  • zobaczą demonstracyjną, skróconą terapię, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.

 1. Po każdym etapie terapii zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

350zl

Zalecana jest przy problemach osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją
 • z ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi
 • z autyzmem
 • z porażeniem mózgowym
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej

Diagnoza obejmuje wykonanie testów dychotycznych Johansena. Testy na lateralizację. Audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie jedno i obuuszne.

350zl