15 kwietnia, 2022

Logopedia

“Mowa jest końcowym produktem dobrze zintegrowanych układów zmysłowych.” S. Pauli

Jest to szereg oddziaływań mających na celu czuwanie i stymulację właściwego rozwoju mowy dziecka. Jest rodzajem wczesnej interwencji – ma zapobiegać wystąpieniu zaburzeń, także tych mających odbicie w czytaniu i pisaniu, a co za tym idzie także ogólnym trudnościom w nauce. Pozwala na wczesne zdiagnozowanie nieprawidłowości
w budowie i funkcjach aparatu mowy.

Terapią logopedyczną obejmujemy:

  • wadami wymowy, dyslalią
  • wadą słuchu
  • afazją
  • mutyzmem
  • autyzmem