28 kwietnia, 2017

O nas

Sinea Centrum Rozwoju i Terapii Dziecka

 

Jesteśmy grupą terapeutów zajmujących się wspieraniem rozwoju i terapią dzieci oraz pomocą dla ich rodzin. Problemy rozwojowe, czy choroba dziecka są i dla dziecka, i jego rodziców, ogromnym stresem. Zmieniają całe ich życie.Leczenie i terapia nie musi takiego stresu pogłębiać. Przede wszystkim ma być skuteczna, ale powinna też być przyjazna dla dzieci, pomocna dla rodziców. Tak rozumiemy profesjonalne podejście do pracy z dziećmi.To miejsce wsparcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami. W ramach naszej działalności  terapeuci oferują zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, terapii zaburzeń jedzenia, fizjoterapii, terapii pedagogicznej oraz logopedycznej.

Nasza placówka jest przystosowana do organizacji specjalistycznych oddziaływań stymulujących rozwój dziecka. Na terenie naszego gabinetu znajduje się przeznaczony w tym celu, wyspecjalizowany gabinet, wyposażony w certyfikowany, wysokiej jakości sprzęt. U podstaw terapii integracji sensorycznej leży założenie o konieczności pracy nad pobudzaniem zmysłów dziecka, wygaszaniem jego przetrwałach odruchów niemowlęcych, normalizacją napięcia mięśniowego oraz poprawą koordynacji. Za pomocą ćwiczeń prowadzonych w postaci zabawy, terapeuci SI, rozwijają u swoich pacjentów umiejętności komunikacyjne, sprawność fizyczną oraz wspierają prawidłowe kształtowanie się kompetencji społecznych.

Centrum Rozwoju i Terapii Dziecka Sinea to również miejsce w którym prowadzone są zajęcia usprawniające motorykę małą. Terapia ręki dostarcza dzieciom okazji,możliwości do ćwiczenia precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Jest to czas przeznaczony na doświadczanie różnorodnych wrażeń sensorycznych i pracy nad rozwojem umiejętności rozpoznawania i rozróżniania kształtów, struktur za pomocą dłoni. Zajęcia z zakresu terapii ręki dają dzieciom możliwość kształtowania koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności do samoobsługi. Są to regularne spotkania
z terapeutą, który poprzez zabawę, wzbudza w uczestniku ciekawość poznawczą czynnościami o charakterze manualnym (lepienie, malowanie).

Specjaliści z Sinea prowadzą także Trening Umiejętności Społecznych. TUS odbywa się cyklicznie, w formie zajęć grupowych. Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży mających trudności
w zakresie współpracy z rówieśnikami, radzeniu sobie z emocjami, rozwiązywaniu konfliktów oraz reagowaniu w sposób aprobowany społecznie. Trening Umiejętności Społecznych to okazja do zdobywania nowych doświadczeń i kompetencji w miejscu bezpiecznym i przyjaznym dzieciom. Są to zajęcia skierowane do wszystkich, mających problemy w relacjach interpersonalnych.

W ofercie Sinea uwzględnione zostały również zajęcia prowadzone w ramach dbałości o prawidłową postawę i sprawność motoryczną uczestników. Gimnastyka korekcyjna jest terapią personalizowaną, której program dopasowywany jest indywidualnie do potrzeb i problemów dziecka. Centrum Rozwoju i Terapii Dziecka Sinea organizuje także zajęcia pedagogiczne. Ich przebieg jest oparty na stosowaniu różnorodnych metod edukacyjnych oraz wychowawczych w stosunku do uczestników z trudnościami szkolnymi. Koncepcja terapii pedagogicznej zakłada stymulowanie rozwoju poznawczego i usprawnianie funkcji odpowiadających za efektywną naukę. Dzieci w trakcie zajęć, mają szansę na kreatywne, nieszablonowe odkrywanie świata. Sinea to miejsce, gdzie pomoc znajdą również rodzice zaniepokojeni rozwojem mowy swoich pociech. W ramach działalności placówki, prowadzona jest terapia logopedyczna.