29 kwietnia, 2017

Zajęcia psychologiczne dla dzieci

To dopasowane i skuteczne metody pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne na poziomie szkoły jak również trudności rozwojowe utrudniające poznawanie świata. Stymulują one rozwój poznawczy oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.

Cele zajęć:

  • usprawnianie deficytów percepcyjno – motorycznych
  • rozwijanie samodzielności
  • budowanie wiary we własne siły
  • wspomaganie rozwoju psychicznego
  • podniesienie efektywności uczenia się
  • wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania
  • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania
  • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
  • usprawnienie zdolności koncentracji