28 kwietnia, 2017

Integracja Sensoryczna

Jest często nazywana nauką przez zabawę. Zajęcia pozornie przyjmują formę wesołej zabawy, jednocześnie pozostając dla dziecka źródłem różnorodnych bodźców dopasowanych do jego indywidualnych potrzeb. Ćwiczenia są prowadzone przez specjalistę, w sali wyposażonej w profesjonalny, wysokiej jakości sprzęt do terapii integracji sensorycznej. Zajęcia oparte są na odpowiednio dobranych stymulacjach zmysłów dziecka, pracy nad wygaszeniem przetrwałych odruchów niemowlęcych, normalizacji napięcia mięśniowego oraz koordynacji. Przez to możemy uzyskać poprawę funkcjonowania dziecka w różnych sferach takich jak: rozwój mowy, sprawność fizyczna -koordynacja, funkcjonowanie zmysłów, naśladownictwo oraz kontakty z rówieśnikami. Terapia ma na celu nie tylko dostarczanie dziecku wrażeń, poprawiających działanie jego systemu nerwowego, ale także budowanie w dziecku poczucia sprawstwa i podnoszenie jego poczucia własnej wartości. Posiadamy certyfikowany sprzęt.