15 kwietnia, 2022

Fizjoterapia

Fizjoterapia dziecięca skupia się na postawieniu trafnej diagnozy i przygotowaniu planu szeregu interwencji, aby umożliwić dzieciom osiągnięcie pełnego potencjału poprzez maksymalizację funkcji motorycznych i fizycznej niezależności. Zajęcia te dopasowane są do indywidualnego problemu dziecka i jego potrzeb.   Indywidualna praca z dziećmi z zaburzeniami psychoruchowymi, neurologicznymi oraz ortopedycznym