11 kwietnia, 2022

Specjaliści

Natalia Łasocha-Bryk

Jestem właścicielką gabinetu, psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą Integracji Sensorycznej, terapeutą Integracji Bilateralnej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych, specjalista Terapii Ręki II stopnia, terapeutą zaburzeń karmienia. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu: diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapii behawioralnej (3 – stopnie), PECS (1,2) a także odbyłam staż oraz liczne szkolenia  w Fundacji Okno. Posiadam uprawnienia trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (TZA-ART), oraz szkolenia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, terapii Neurotaktylnej wg. dr S. Masgutowej a także Integrację Odruchów według programu szkolnego Sally Goddard a także zaburzeń jedzenia, AFRID od zabawy do jedzenia,  Neofobia żywieniowa metodą KREBS, wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym. Ukończyłam kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży 340 godzin a także szereg  szkoleń z zakresu mutyzmu wybiórczego, zaprać nawykowych, moczenia, tików, zaburzeń OCD.

decoration-dots-02.png

Agata Gąsior

Jestem fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej.

placeholder.png
decoration-dots-02.png

Angelina Kołodziejczyk

Jestem pedagogiem, terapeutą Integracji Sensorycznej.

380438129_285920284334369_6005400760892023976_n
decoration-dots-02.png

Natalia Grunwald

Jestem logopedą,  terapeutą    zaburzeń jedzenia, terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam studia kierunkowe na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz studia podyplomowe z „Przygotowania pedagogicznego” na WSNS w Lublinie. Swoją wiedzę rozszerzałam na szkoleniach z zakresu terapii dzieci takich jak: podstawy integracji sensorycznej, a także szkolenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń jedzenia, wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym. Systematycznie poszerzam wiedzę o nowe metody pracy z dzieckiem.

278055547_381514323834457_2336673358822141887_n
decoration-dots-02.png

Kamila Kasperek

Jestem pedagogiem specjalnym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem, specjalistą Terapii ręki I i II stopnia a także nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam  Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe: „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i ich rodzin” oraz „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno- taneczną”.
Ukończyłam liczne szkolenia i kursy z zakresu: bazowy kurs masażu wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala (VSD), instruktorki kurs masażu wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantals (VSD) i uzyskałam tytuł Instruktora Masażu Shantala (specjalność: Specjal Care); „Kurs dokształcający w zakresie pracy z uczniami z zaburzeniami słuchu”,  szkolenie pierwszego stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC).

 

Kamila Borówka
decoration-dots-02.png

Gabriela Magda

Jestem psychologiem, pedagogiem i terapeutką Integracji Sensorycznej. Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne oraz 3-letnie studia pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz Terapii pedagogicznej. Swoje kwalifikacje poszerzam również poprzez liczne kursy z wiedzy na temat zaburzeń lękowych, pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu czy interwencji kryzysowej. Podczas zajęć łączę swoją wiedzę i otwartość w kontakcie z dziećmi z uśmiechem, kreatywnością i dobrą zabawą.

20231010_125014
decoration-dots-02.png

Justyna Koper -

Jestem psychologiem, trenerką umiejętności społecznych oraz terapeutką ręki. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoją wiedzę i umiejętności rozwijam podczas studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego oraz kursów i szkoleń, dotyczących m.in. wybiórczości pokarmowej u dzieci w spektrum autyzmu oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej, radzenia sobie z trudnymi emocjami dziecka czy pracy z dziećmi w spektrum autyzmu. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę dotyczącą trudności i zaburzeń jedzenia, zaburzeń o podłożu lękowym u dzieci, technik i metod wychowawczych, stymulowania kreatywności, jak również rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży.
D5D296AD-76A5-4704-A4A8-DF4DF3814ABB
decoration-dots-02.png
Zapraszamy do kontaktu z nami
537-488-503