11 kwietnia, 2022

Specjaliści

Natalia Łasocha-Bryk

Jestem właścicielką gabinetu, psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą Integracji Sensorycznej, terapeutą Integracji Bilateralnej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych, specjalista Terapii Ręki II stopnia, terapeutą zaburzeń karmienia. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu: diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapii behawioralnej (3 – stopnie), PECS (1,2) a także odbyłam staż oraz liczne szkolenia  w Fundacji Okno. Posiadam uprawnienia trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (TZA-ART), oraz szkolenia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, terapii Neurotaktylnej wg. dr S. Masgutowej a także Integrację Odruchów według programu szkolnego Sally Goddard a także zaburzeń jedzenia, AFRID od zabawy do jedzenia,  Neofobia żywieniowa metodą KREBS, wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym. Ukończyłam kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży 340 godzin a także szereg  szkoleń z zakresu mutyzmu wybiórczego, zaprać nawykowych, moczenia, tików, zaburzeń OCD.

decoration-dots-02.png

Paulina Plewuch

Jestem psychologiem, terapeutą ręki I i II stopnia, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci, terapeuta integracji sensorycznej, nauczycielem kontraktowym – psychologiem szkolnym. Ukończyłam 5 letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Jestem realizatorem Programu Wzmacniania Rodziny. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi trudnościami. Ukończyłam liczne szkolenia m.in. z zakresu: Terapia Ręki I i II stopień, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), III – modułowy kurs terapii behawioralnej (Stosowana Analiza Zachowania), Szkolenie I stopnia – Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie. Cały czas poszerzam i uzupełniam swoją wiedzę na kursach, szkoleniach, warsztatach oraz studiach podyplomowych.

Paulina Chmura
decoration-dots-02.png

Natalia Grunwald

Jestem logopedą,  terapeutą    zaburzeń jedzenia, terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam studia kierunkowe na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz studia podyplomowe z „Przygotowania pedagogicznego” na WSNS w Lublinie. Swoją wiedzę rozszerzałam na szkoleniach z zakresu terapii dzieci takich jak: podstawy integracji sensorycznej, a także szkolenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń jedzenia, wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym. Systematycznie poszerzam wiedzę o nowe metody pracy z dzieckiem.

278055547_381514323834457_2336673358822141887_n
decoration-dots-02.png

Kamila Kasperek

Jestem pedagogiem specjalnym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem, specjalistą Terapii ręki I i II stopnia a także nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam  Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe: „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i ich rodzin” oraz „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno- taneczną”.
Ukończyłam liczne szkolenia i kursy z zakresu: bazowy kurs masażu wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala (VSD), instruktorki kurs masażu wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantals (VSD) i uzyskałam tytuł Instruktora Masażu Shantala (specjalność: Specjal Care); „Kurs dokształcający w zakresie pracy z uczniami z zaburzeniami słuchu”,  szkolenie pierwszego stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC).

 

Kamila Borówka
decoration-dots-02.png

Patrycja Baczewska

Jestem psychologiem i terapeutką Integracji Sensorycznej. Studia magisterskie na kierunku psychologia ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. Ukończyłam oraz uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach, m.in. z zakresu: odruchów pierwotnych, wczesnego diagnozowania dziecka, terapii, wsparcia oraz funkcjonowania w grupie dzieci w spektrum autyzmu, mutyzmu wybiórczego, trudności w nauce i koncentracji, sensorycznego wsparcia procesu nauczania, wspierania wewnętrznej motywacji dziecka, terapii ręki w aspekcie procesu lateralizacji, depresji oraz lęku u dzieci, budowania pewności siebie u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę w dziedzinie psychologii, uzależnień w rodzinie, dziecięcej traumy, rozwoju osobistego a także integracji sensorycznej.

_DSC8994
decoration-dots-02.png

Anna Jaworska

Jestem fizjoterapeutką i terapeutką integracji sensomotorycznej, wykładowcą,  nauczam fizjoterapii i masażu.  Posiadam również wykształcenie pedagogiczne a także kwalifikację z zakresu: MNRI Terapii NeuroTaktylnej, Terapii Ręki. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia między innymi z zakresu: Kinesiotaping,  terapii sensomotorycznej w aspekcie procesu lateralizacji, wspomagania senso – motorycznego dziecka z autyzmem oraz sprzężoną niepełnosprawnością.

_DSC7358
decoration-dots-02.png

Izabela Witkowska - urlop macierzyński

Jestem fizjoterapeutką, terapeutą Integracji Sensorycznej oraz terapeutą ręki.
Ukończyłam studia magisterskie – kierunek „Fizjoterapia” na Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie oraz studia podyplomowe –  kierunek „Integracja Sensoryczna”. Ukończyłam kurs „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej” oraz Kinesio Taping. Uczestniczyłam również w szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej dzieci z zaburzeniami neurologicznymi oraz wzmacniania kontroli posturalnej u dzieci w wieku szkolnym.  Stale poszerzam swoją wiedzę z zakresu fizjoterapii, rozwoju dziecka oraz metod SI.

decoration-dots-02.png

Justyna Koper -

Jestem psychologiem, trenerką umiejętności społecznych oraz terapeutką ręki. Ukończyłam 5-letnie
studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoją wiedzę i umiejętności rozwijam podczas studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego oraz kursów i szkoleń, dotyczących m.in. wybiórczości pokarmowej u dzieci w spektrum autyzmu oraz
z zaburzeniami integracji sensorycznej, radzenia sobie z trudnymi emocjami dziecka czy pracy z dziećmi w spektrum autyzmu. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę dotyczącą trudności
i zaburzeń jedzenia, zaburzeń o podłożu lękowym u dzieci, technik i metod wychowawczych, stymulowania kreatywności, jak również rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży.
D5D296AD-76A5-4704-A4A8-DF4DF3814ABB
decoration-dots-02.png
Zapraszamy do kontaktu z nami
665 - 002 - 019