Integracja sensoryczna

Jest często nazywana nauką przez zabawę. Zajęcia pozornie przyjmują formę wesołej zabawy, jednocześnie pozostając dla dziecka źródłem różnorodnych bodźców dopasowanych do jego indywidualnych potrzeb. Ćwiczenia są prowadzone przez specjalistę, w sali wyposażonej w profesjonalny, wysokiej jakości sprzęt do terapii integracji sensorycznej. Zajęcia oparte są na odpowiednio dobranych stymulacjach zmysłów dziecka, pracy nad wygaszeniem przetrwałych odruchów niemowlęcych, normalizacji napięcia mięśniowego oraz koordynacji. Przez to możemy uzyskać poprawę funkcjonowania dziecka w różnych sferach takich jak: rozwój mowy, sprawność fizyczna -koordynacja, funkcjonowanie zmysłów, naśladownictwo oraz kontakty z rówieśnikami. Terapia ma na celu nie tylko dostarczanie dziecku wrażeń, poprawiających działanie jego systemu nerwowego, ale także budowanie w dziecku poczucia sprawstwa i podnoszenie jego poczucia własnej wartości. Posiadamy certyfikowany sprzęt.

 

Co może zaniepokoić rodzica?

 • trudności w koordynacji ruchowej – zaburzenia równowagi i kłopoty w swobodnym poruszaniu się

 • opóźniony rozwój zdolności ruchowych – zaburzenia rozwoju motoryki małej i dużej, koordynacji ruchów, zaburzona siła mięśniowa

 • problemy z koncentracją

 • nieprawidłowy poziom aktywności – dziecko jest nadpobudliwe, wszędzie go pełno lub zupełnie odwrotnie, dziecko jest ospałe, wszystko przychodzi mu z trudem

 • trudności z przyswajaniem nauki

 • niską samoocenę – związana jest z funkcjonowaniem dziecka, jego frustracją i byciem w pewien sposób niedopasowanym do otoczenia,

 • słabą organizację pracy – dziecko nie potrafi utrzymać wokół siebie porządku, trudno mu przygotować akcesoria do szkoły, łatwo się rozprasza

 • zbyt małą wrażliwość na ruch, dotyk, bodźce, ruch – dziecko stale biega, tarza się po podłodze, zderza z przedmiotami, taranuje inne osoby z otoczenia, potrząsa częściami ciała

 • zbyt dużą wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe – dziecko bardzo ciężko znosi hałas i ruch wokół siebie, zatyka uszy i zamyka oczy, krzyczy lub zastyga w bezruchu, nie chce uczestniczyć w zajęciach, wycofuje się, może też nie lubić np. mycia zębów, fakturowania (dotykanie różnych przedmiotów o zmiennych fakturach) itp.

 • opóźniony rozwój mowy i zdolności językowych

 • zaburzenia zachowania

Integracja sensoryczna nowa

Jest często nazywana nauką przez zabawę. Zajęcia pozornie przyjmują formę wesołej zabawy, jednocześnie pozostając dla dziecka źródłem różnorodnych bodźców dopasowanych do jego indywidualnych potrzeb. Ćwiczenia są prowadzone przez specjalistę, w sali wyposażonej w profesjonalny, wysokiej jakości sprzęt do terapii integracji sensorycznej. Zajęcia oparte są na odpowiednio dobranych stymulacjach zmysłów dziecka, pracy nad wygaszeniem przetrwałych odruchów niemowlęcych, normalizacji napięcia mięśniowego oraz koordynacji. Przez to możemy uzyskać poprawę funkcjonowania dziecka w różnych sferach takich jak: rozwój mowy, sprawność fizyczna -koordynacja, funkcjonowanie zmysłów, naśladownictwo oraz kontakty z rówieśnikami. Terapia ma na celu nie tylko dostarczanie dziecku wrażeń, poprawiających działanie jego systemu nerwowego, ale także budowanie w dziecku poczucia sprawstwa i podnoszenie jego poczucia własnej wartości. Posiadamy certyfikowany sprzęt.

Co może zaniepokoić rodzica?

 • trudności w koordynacji ruchowej – zaburzenia równowagi i kłopoty w swobodnym poruszaniu się,
 • opóźniony rozwój zdolności ruchowych – zaburzenia rozwoju motoryki małej i dużej, koordynacji ruchów, zaburzona siła mięśniowa,
 • problemy z koncentracją,
 • nieprawidłowy poziom aktywności – dziecko jest nadpobudliwe, wszędzie go pełno lub zupełnie odwrotnie, dziecko jest ospałe, wszystko przychodzi mu z trudem,
 • trudności z przyswajaniem nauki,
 • niską samoocenę – związana jest z funkcjonowaniem dziecka, jego frustracją i byciem w pewien sposób niedopasowanym do otoczenia,
 • słabą organizację pracy – dziecko nie potrafi utrzymać wokół siebie porządku, trudno mu przygotować akcesoria do szkoły, łatwo się rozprasza,
 • zbyt małą wrażliwość na ruch, dotyk, bodźce, ruch – dziecko stale biega, tarza się po podłodze, zderza z przedmiotami, taranuje inne osoby z otoczenia, potrząsa częściami ciała,
 • zbyt dużą wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe – dziecko bardzo ciężko znosi hałas i ruch wokół siebie, zatyka uszy i zamyka oczy, krzyczy lub zastyga w bezruchu, nie chce uczestniczyć w zajęciach, wycofuje się, może też nie lubić np. mycia zębów, fakturowania (dotykanie różnych przedmiotów o zmiennych fakturach) itp.
 • opóźniony rozwój mowy i zdolności językowych,
 • zaburzenia zachowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *